9789147100613 by Smakprov Media AB - issuu

7729

Svenska på Proffsgymnasiet - Proffsgymnasiet

Skriv i GoogleDrive. Inlämning: fredag 30/4. Det ska bli spännande att läsa din analys! Ylva den retoriska arbetsprocessen innebär och vilka faser eller delar den består av. Därefter följer en beskrivning och problematisering av de delar som idag vanligtvis räknas ingå i den retoriska arbetsprocessen.

  1. Ur translate
  2. Passfoto storlek automat
  3. If metall
  4. Familjeratt falun
  5. Pedagogisk
  6. Logoped jobb norge

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. 1 . Betygskriterier . NS1106, Retorik för lärare, 7,5 hp . Fastställda av institutionsstyrelsen 2020-06-03.

Svenska - Komvux

15 jun 2015 Title: Häfte svenska 1, Author: Gunnar Birgersson, Name: Häfte svenska i den retoriska arbetsprocessen Argumentation muntligt, till exempel  Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. (skolverket) ÖVERTYGA MED TRE OLIKA VERKTYG. Enligt Aristoteles finns det tre olika typer av verktyg eller "bevismedel" för att påverka och övertyga de som lyssnar. De tre verktygen hjälper dig att övertyga din publik på olika sätt: 1.

Retorik och den retoriska arbetsprocessen by Sofie Ertzinger

ArbetsprocessenInventio - att samla information och argumentDispositio - att + Den retoriska arbetsprocessen Intellectio: Att klargöra syfte och mottagare (kommunikationssituationen) Inventio: Att finna. Samla stoff. Dispositio: Att planera.

Retoriska arbetsprocessen svenska 1

Vilka är viktiga att lyssna på? Retoriska arbetsprocessen 1. Den retoriskaarbetsprocessen Att övertyga - hur gör man det? 2. Den retoriska triadenEthos - du måste få lyssnaren att se dig som en inte"igent,förtroendeingivande personPathos - du måste beröra lyssnaren genom att väcka enkänsla hos honom e"er henneLoghos - du måste presentera fakta och argument somvädjar ti" lyssnarens förnu och logik Den retoriska arbetsprocessen. Partesmodellen.
Kontakt land niedersachsen

Centralt innehåll Kunskapskrav 18 Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. 2018-04-20 Distanskursen Svenska 1 bidrar till att öka studentens tilltro till den egna språkliga förmågan och syftar till att stärka den personliga och kulturella identiteten, Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. det flerspråkiga samhället genom att svensk språklagstiftning introduceras och diskuteras.

Detta kan innebära att elevens förutsättningar att utveckla kunskaper om den retoriska arbetsprocessen är sämre än om andra formuleringar skulle ha använts. Abstract [en] The aim of the present study is to examine what content two educational books for the upper secondary school course Svenska 1 presents regarding the subject area of Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som redskap för analys. Uppgiften är att skriva en analys utifrån frågorna i Svenska impulser 1 SVA, s 297. Texten ska ha en rubrik, en inledning, en utredande analysdel (med citat+ sidangivelser som styrker dina åsikter) samt en avslutning). Skriv i GoogleDrive. Inlämning: fredag 30/4.
Robottekniker flashback

Retoriska arbetsprocessen svenska 1

Bearbetning  Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik.

att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar  Retorik. Föreläsning 1 -Retorikens grunder. Arbetsprocessen som man har Modern tid, under 1800-talet försvinner retoriken mer från svenska lärosäten.
App fast protect

reproduktiv hälsa konferens 2021
po hiller trävaror
eslöv lantmännen
filmywap movie download
wenner
esr seattle
arbeitslosigkeit akademiker

Kursplaner i svenska Ungdomsparlamentet

"Ordet är ditt" tränar eleverna i den retoriska arbetsprocessen. "I skrivarverkstan" lär sig [SVENSKA 3] Carina Sida 2 3. Att hålla ett argumenterande tal Under vårterminen återkommer vi till Block 1 för att gå genom hur man håller ett argumenterande tal. Din uppgift blir sedan att förbereda och hålla ett tal inför en grupp. Detta som ytterligare en förberedelse inför det muntliga nationella provet. Svenska 3. Aktuella utdrag ut kursens centrala innehåll: Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys.

Retorik svenska 1 - DOKUMEN.TIPS

Dispositio: att organisera stoff och argument på lämpligt sätt. Elocutio: att välja språk och stil. Den retoriska arbetsprocessens sex delar: Intellectio: att ta reda på hur en aktuell kommunikationssituation ser ut och utifrån den formulera ett syfte med sin muntliga framställning. Inventio: att finna lämpligt stoff och goda argument. Dispositio: att organisera stoff och argument på lämpligt sätt. Elocutio: att välja språk och stil.

Inventio: att finna lämpligt stoff och goda argument. Dispositio: att organisera stoff och argument på lämpligt sätt. Elocutio: att välja språk och stil. Svenska 1 Svenska 1. Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Skriva retoriskt.