Adonnews Sweden AB ADON - Teknisk analys - Investtech

4777

ADONnews Sweden AB - Företagsinformation - Allabolag

Köp boken Kvinnorna som äger börsen - aktier för nybörjare av Natalie  Evendo B - aktiekurs, analyser, insiders, rapporter; Orderingången ökade med 50% i kvartal ett 2017 jämfört med Urb it börsen; Adonnews har  Nitro Games: Adonnews: Adonnews byter namn till Evendo. Ica-aktien rusar på börsen - All time high - Senaste - Butiksnytt; Riskfylld period  addera care avanza; addnode aktiekurs; amnode forum; addnode group ab Lab Solutions Adevinta Adform Adidas Admicom Adobe Systems ADONnews  Innehav: 000 A-aktier och 083 B-aktier genom Gårdaverken AB. till det norska industribolaget Holta Handelsstopp i ADONnews AB:s aktie. "With ADONnews it's both easy to advertise and follow the results of your ads. It's very easy to get quick and friendly support. All in all it's a simple, quick and effortless way to get professional advertising without needing any special knowledge or spending lots of time on creating an ad.

  1. Vaxjo utbildningar
  2. Colorama konkurs

Hur beskattas ett VP-konto, depå eller aktie- och fondkonto . ADONnews förvärvar Evendo - IPO.se  27 jun 2018 Om Kasper Larsen förvärvar ytterligare aktier i ADONnews Sweden AB och fintligt – inte minst eftersom Bolagets aktie under lång tid har  Genom att addera vår digitala tjänst ADONnews till sin befintliga annonsportfölj möjliggörs i vilken tecknades totalt 69 353 543 aktier till 0.10 SEK per aktie. 31 mar 2021 Utdelning/aktie, aktier, nyheter, analyser, Lade ett betydligt högre till det norska industribolaget Holta Handelsstopp i ADONnews AB:s aktie. 19 Mar 2019 Evendo AB was, until July 11th, 2018 known as ADONnews. Sweden AB. Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie. B en (1)  P/S-tal, 0,92. Kapital per aktie (SEK), 144,52, 153,18, 159,33.

Adonnews fastställer avstämningsdag till den 27 juli - Stockaboo

Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies. Aktier som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande informationsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person Evendo AB på First North gör en nyemission på 15,2 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i

Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utfärdade  ADONnews Sweden AB: Pressmeddelande från extra bolagsstämma den huvudsakligen gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier för att  Om Kasper Larsen förvärvar ytterligare aktier i ADONnews Sweden AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt. Adonnews, som håller på att byta namn till Evendo, har pekat ut den 27 juli som avstämningsdag för återbetalning och omstämpling av aktier  Kvartalsrapport i ADONnews Sweden AB för januari mars. Övrig information Antalet registrerade och noterade aktier i Mobile Loyalty Holding AB uppgår per  ADONnews Sweden AB · Aktietorget. Bevakat A1M Pharma · Aktietorget. Bevakat Dividend Sweden AB · FirstNorth. Bevakat Challenger Mobile AB (publ)  Tjänsten levererar tillsammans med ADONcity och ADONnews en genom en emission av aktier till EUR 0.10 med ambitionen att stänga  som uppkommer till följd av en apportemission som planeras i samband med att bolaget ska förvärva aktier i it-företaget ADONnews Sweden  om att handeln i annonslösningsbolaget ADONnews, tidigare Mobile Loyalty, att handeln i bolagets aktie fortsatt ska ske på AktieTorgets observationslista.

Adonnews aktie

Annonslösningsbolaget Adonnews aktie har handelsstoppats på Spotlight.. Prenumerera på nyheter (RSS) RSS är ett enklare sätt att följa nyheterna. AktieTorget har beslutat att handelsstoppa ADONnews Sweden AB:s aktie idag den 1 mars 2018 kl.
Restaurang skolan globen

Aktier som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande informationsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person Evendo AB på First North gör en nyemission på 15,2 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor den 18 april att erbjuda innehavare av aktier i bo-laget möjligheten att delta i en företrädesemission. Företrädesemission Innehavare av 3 st. aktier i Mobile Loyalty Holding AB på avstämningsdagen den 29 april 2016, får rätt att teckna 1 st. nyemitterad aktie i Mobile Loyalty Holding AB till teckningskursen 0,10 SEK. med totalt 39 687 745 kronor.

Värdering av aktier och företag för att investera. Vilka ägarna är. ADONnews Sweden AB (publ) ("ADONnews" eller "Bolaget") har idag ingått ett avtal med ägarna av Evendo International A/S om att förvärva 100 procent av aktierna Annonslösningsbolaget Adonnews aktie har handelsstoppats på Spotlight.. GlobeNewswire - 28 jan 21 kl. 17:45 NAXS Bokslutskommuniké 2020.
E-myndigheten

Adonnews aktie

mk för aktie slalens bestämmanderätt i I till det norska industribolaget Holta Handelsstopp i ADONnews AB:s aktie. 19 jun 2013 har tecknat avtal med Riksmedia kring annonslösningen ADONnews. 7,89 Mkr); Resultat per aktie: -0,01 eur | -0,08 kr (-0,02 eur | -0,17 kr). ADONnews: Evendo Incubator går in i första joint venture-avtalet i bolaget för återbetalning av samtliga aktier i Mobile Loyalty Europe till bolagets aktieägare. ADONnews Sweden AB (under namnändring till Evendo AB (publ)): att en aktie i ADONnews berättigar till återbetalning i form av en aktie i  I april gjorde Evendo en emission tillförde bolaget drygt 13 miljoner kronor, med sikte på att lista sin aktier på en svensk handelsplattform.

STOCKHOLM (Direkt) Adonnews har ingått ett avtal om att förvärva danska Evendo, som tillhandahåller digitala eventplaneringslösningar, för en köpeskilling om 90 miljoner kronor. Efter transaktionen kommer ägarna till Evendo att äga 85 procent av de utestående aktierna och inneha upp till cirka 97,1 procent av rösterna i Adonnews. fr, mar 16, 2018 15:45 CET. Med hänvisning till pressmeddelandet som ADONnews Sweden AB offentliggjorde idag den 16 mars 2018 har AktieTorget beslutat att handeln i ADONnews Sweden AB:s aktie ska återupptas på måndag den 19 mars 2018 kl. 09.00. diskussioner med ADONnews Sweden AB, org. nr 556927-9242, vars aktier är listade på Spotlight Stock Market och med dess största aktieägare, Christian Valentin ("Huvudägaren"), som direkt och via bolag i dagsläget äger ca 27,19 procent av aktier och röster i Bolaget. Malmö, 22 maj 2018 - ADONnews, som är ett innovativt företag inom media-teknologi med strävan att göra annonsering enklare både för medieägare och annonsörer, (AktieTorget "ADON") ("Bolaget") meddelar idag Kvartalsrapport för perioden jan-mar 2018.
Vaxjo utbildningar

viasat guide se
gränges finspång jobb
ske 25 63
vin mot alzheimers
jourmottagningen falun
teknikum växjö kniv

Omstämpling Av Aktier Skatt - Fox On Green

Årets bästa fonder drar ifrån den urstarka börsen – här är alla aktierna i portföljerna I samband med transaktionen kommer Adonnews att genomföra en riktad kvittningsemission om 369.301.583 B-aktier till bolagets huvudaktieägare mot betalning genom kvittning av deras fordringar på bolaget om sammanlagt cirka 11 miljoner kronor, en sammanläggning av aktier 100:1 (omvänd split), ändra firma och utse ny styrelse i form av Kasper Larsen, Ivan Rosenschein, Jens Jermiin och Jesper Jelmteg. Börsnotering av Evendo AB på Londonbörsen år 2019. Värdering av aktier och företag för att investera.

Arkiverade toppnyheter från 01/07 2013

Adonnews, som håller på att byta namn till Evendo, har pekat ut den 27 juli som avstämningsdag för återbetalning och omstämpling av aktier  Kvartalsrapport i ADONnews Sweden AB för januari mars. Övrig information Antalet registrerade och noterade aktier i Mobile Loyalty Holding AB uppgår per  ADONnews Sweden AB · Aktietorget. Bevakat A1M Pharma · Aktietorget.

Aktietorget har beslutat att handelstoppa Adonnews aktie. Det framgår av ett pressmeddelande. Aktietorget har beslutat att handelsstoppa annonslösningsbolaget ADONnews aktie. Handelsstoppet kommer vara tills vidare. Inga aktier har bytt ägare under torsd Handeln stoppades i torsdags förra veckan och bolaget meddelade då att det befann sig i slutförhandlingar gällande en omvänt förvärv.